Error: Undefined variable $txt_cookie
Line: 1567
File: head-custom.php
Error: Undefined variable $txt_cookie_text
Line: 1568
File: head-custom.php

Uvijeti korištenja

1 Opis usluge i primjena oglasa

 1. Oglasnik pruža online uslugu s uslugama oglasnika putem koje korisnik kao oglašivač može kreirati i objavljivati ponude i pretrage koje se sastoje od teksta i slika (u daljnjem tekstu „oglasi“) te kao potencijalni kupac može pregledavati oglase koje objavljuju drugi korisnici. Osim toga, usluge oglasnika omogućuju i razmjenu elektroničkih poruka između oglašivača i zainteresiranih strana. Ukoliko je to potrebno za pretvorbu u formate datoteka prikladne za usluge oglasnika, oglasnik će korisnikove oglase pretvoriti u formate za korištenje u mobilnim aplikacijama i web stranicama.

 2. Usluge malih oglasa služe za objavu oglasa i okupljanje ponuđača i potencijalnih kupaca objavljenih roba i usluga. mali-oglas24 sam po sebi nije dobavljač proizvoda koji se oglašavaju u oglasima.

 3. U sklopu prikaza oglasa i na stranici pregleda korisnika, oglasnik prikazuje dodatne informacije o korisniku i njegovim aktivnostima u servisima oglasnika (to mogu biti podaci o stopi odgovora i/ili prosječnom vremenu odgovora na zahtjeve za objavljenim oglasima, tj. nazvani indikatori aktivnosti). mali-oglas24 također mogu identificirati korisnika na temelju određenih kriterija.

 4. mali-oglas24 omogućuju korisnicima međusobno ocjenjivanje na temelju konkretne međusobne interakcije i to na javno dostupan način. Korištenje sustava ocjenjivanja temelji se na principu funkcije ocjenjivanja maliog-oglasa24.

 5. mali-oglas24 omogućuju korisnicima praćenje drugih korisnika ili oglasa i spremanje pretraživanja. mali-oglas24 obavještavaju korisnika o stavkama na popisu za praćenje, npr. promjenama u opisu ili promjenama cijena, o novo uvrštenim stavkama praćenih korisnika kao i o novim odgovarajućim stavkama za zahtjev za pretraživanje.

 6. mali-oglas24 omogućuje trećim stranama oglašavanje njihovih ponuda i usluga putem usluga maliog-oglasa24. mali-oglas24 također mogu omogućiti trećim stranama pristup podacima, informacijama i sadržaju objavljenom putem usluga oglasa za podršku ovim aktivnostima. Korisnik dopušta malom-oglasu24 korištenje svojih oglasa u svrhu oglašavanja i povećanja dosega usluga maliog-oglasa24. To vrijedi i za prijevode u svrhu integracije prevedenih oglasa u ponudu na stranom jeziku.

 7. Služba za korisnike malog-oglasa24 dostupna je svakom korisniku bez naknade, za podnošenje prigovora i drugih upita. Služba za korisnike podnesene prigovore dokumentira, pomno ih ispituje te će u razumnom roku poduzeti sve potrebne mjere te o tome ili o rezultatu tužbenog postupka obavijestiti korisnika. mali-oglas24 redovito pregledava i izvještava o svom internom sustavu upravljanja pritužbama.

 8. mali-oglas24 omogućuje korisnicima sortiranje rezultata pretraživanja na temelju različitih kriterija (npr. datum objave, cijena). Osim toga, rezultati pretraživanja također prikazuju oglase za koje je odgovarajući pružatelj pristao platiti dodatnu naknadu za njihov istaknuti prikaz (npr. kao istaknuti oglas ili oglas na vrhu).

2 Registracija, korisnički račun

 1. Za potpuno korištenje usluga oglasnika, posebice za objavu oglasa, prikaz određenih kontakt podataka oglašivača i razmjenu elektroničkih poruka s drugim korisnicima, korisnik se mora registrirati na mali-oglas24. Preduvjet za registraciju je da je korisnik fizička osoba, pravna osoba ili društvo. Ukoliko je korisnik maloljetan, može se prijaviti za male oglase samo uz suglasnost svog zakonskog skrbnika. U tom slučaju mali-oglas24 zadržava pravo uvjetovati pružanje usluga podnošenjem dokaza o suglasnosti zakonskog skrbnika.

 2. Korisnik je dužan podatke tražene prilikom prijave na mali-oglas24 dati istinito i potpuno. Ukoliko se podaci promijene nakon registracije, korisnik je dužan odmah ažurirati podatke u lozinkom zaštićenom korisničkom dijelu servisa mali-oglas24.

 3. Podnošenjem obrasca za registraciju korisnik daje ponudu za sklapanje korisničkog ugovora s malim-oglasom24, kojom prihvaća valjanost uvjeta korištenja te izjavljuje da je upoznat s izjavom o zaštiti podataka. Ako mali-oglaso24 prihvati registraciju, korisnik će primiti potvrdnu e-poruku s personaliziranom vezom. Primitkom potvrdnog e-maila između oglasnika i korisnika sklapa se ugovor o korištenju usluga oglasnika (u daljnjem tekstu „ugovor o korištenju“). Kako bi dovršio registraciju, korisnik mora pristupiti poveznici koja se nalazi u potvrdnom e-mailu i na taj način potvrditi svoju e-mail adresu. Ne postoji pravo na sklapanje ugovora o korištenju.

 4. Uspješnom registracijom kreira se korisnički račun za korisnika kojem može pristupiti pomoću svoje e-mail adrese i lozinke koju odabere prilikom registracije. Lozinku korisnik može promijeniti u bilo kojem trenutku putem korisničkog područja zaštićenog lozinkom. Ukoliko korisnik sazna ili posumnja da njegove pristupne podatke neovlašteno koristi treća osoba, mora o tome odmah obavijestiti mali-oglas24 i odmah promijeniti lozinku.

 5. Svaki se korisnik može samo jednom registrirati na mali-oglas24 za privatnu upotrebu i za komercijalnu ili slobodnu upotrebu ("Komercijalni korisnici"). Korisnički računi nisu prenosivi.

 6. Korisnik na stranici svog korisničkog profila dobiva pregled oglasa koje je objavio. Također prima informacije o svojim pokazateljima aktivnosti i može mijenjati svoje postavke i podatke.

3 Sklapanje ugovora o oglašavanju i paketu usluga

 1. Ukoliko se korisnik uspješno prijavio na mali-oglas24, ima mogućnost besplatno kreirati vlastite oglase putem servisa malog-oglasa24 te ih objaviti u servisima malog-oglasa24. mali-oglas24 zadržava pravo objave oglasa u određenim kategorijama samo uz plaćanje naknade. Neovisno o tome, mali-oglas24 zadržava pravo ograničiti broj besplatno objavljenih oglasa od strane korisnika u određenom vremenskom razdoblju i ponuditi objavu dodatnih oglasa samo uz plaćanje naknade. Prilikom postavljanja oglasa korisnik ima mogućnost odabrati i rezervirati određene dodatne usluge koje se naplaćuju ili rezervirati te dodatne usluge koje se naplaćuju nakon objave oglasa. mali-oglas24 može ponuditi pakete usluga s posebnim uslugama ili uvjetima za pojedine skupine korisnika i/ili u određenim kategorijama.

 2. Unosom podataka oglasa, odabirom eventualnih dodatnih usluga koje se naplaćuju ili odabirom željenog paketa usluga te predajom odgovarajućeg obrasca, korisnik daje obvezujuću ponudu malom-oglasu24 za sklapanje ugovora o privremenoj objavi oglasa (u daljnjem tekstu: koji se naziva "ugovor o oglašavanju") ili paket usluga (u daljnjem tekstu "Ugovor o paketu usluga") u uslugama malog-oglasa24, na koje se mogu primjenjivati dodatni uvjeti. Proces se može otkazati u bilo kojem trenutku prije slanja obrasca zatvaranjem prozora preglednika ili aplikacije. Korisnik također ima mogućnost provjeriti sadržaj dizajniranog oglasa pomoću funkcije pregleda i ispraviti svoje podatke ako je potrebno.

 3. mali-oglas24 može prihvatiti ponudu za sklapanje ugovora o oglašavanju posebnom izjavom korisniku ili aktivacijom oglasa. Ugovor o oglašavanju ili ugovor o paketu usluga stupa na snagu kada mali-oglas24 prihvati ponudu. mali-oglas24 nije dužan prihvatiti ugovorne ponude korisnika.

 4. Podaci o oglasu pohranjuju se elektronički u svakom slučaju. Korisnik može upravljati svojim oglasima u lozinkom zaštićenom korisničkom polju malog-oglasa24, ili ih ondje brisati. Tekst ugovora o oglašavanju ili ugovora o paketu usluga ne pohranjuje se zasebno.

 5. U slučaju slanja računa, to se radi isključivo elektroničkim putem.

 6. Korisniku nije dozvoljeno bez suglasnosti nuditi ili dopuštati trećim osobama korištenje usluga dobivenih putem malog-oglasa24, a posebno se to odnosi na usluge iz ugovora o paketu usluga.

4 Sadržajni zahtjevi za objavljene oglase

 1. Korisnik je dužan svaki oglas staviti u odgovarajuću kategoriju te pojedinu ponudu opisati istinito uz navođenje svih bitnih karakteristika, a po mogućnosti i sadržajnom slikom. Korisnik je dužan pažljivo provjeriti sve unose za svoj oglas.

 2. Zabranjeno je objavljivanje oglasa, tekstova, slika ili drugih sadržaja koji krše zakonske odredbe, ove uvjete korištenja, prava trećih osoba ili moral. Konkretno, zabranjeno je objavljivanje sadržaja
  - kojima se krše propisi o autorskom pravu, žigu i zaštiti tržišnog natjecanja ili zakonske odredbe o zaštiti maloljetnika,
  - koji krše pravila o zabranjenim sadržajima ili
  - koji sadrže neistinite podatke ili na drugi način dovode u zabludu.

 3. Oglasnik ne jamči za točnost i potpunost tamo sažetih informacija.

5 Posebne obveze korisnika

 1. Korisnik je dužan suzdržati se od bilo kakvih radnji koje bi mogle ugroziti siguran rad servisa oglasnika ili smetati drugim korisnicima ili na drugi način nadilaziti namjenu korištenja servisa oglasnika. Osobito je dužan suzdržavati se od
  -
  slanja e-mail oglasa, SMS oglase, lančana pisma ili druge uznemirujuće sadržaje,
  - slati viruse ili druge tehnologije koje mogu naštetiti uslugama malih oglasa ili interesima ili vlasništvu drugih korisnika,
  - izlagati infrastrukturu Malih servisa prekomjernom opterećenju ili na drugi način ometati ili ugrožavati funkcioniranje Malih servisa,

  - Reproducirati, učiniti javno dostupnim, distribuirati, uređivati ili na drugi način koristiti sadržaj malog-oglasa24 bez prethodnog pristanka malog-oglasa24 na način koji nadilazi namjeravanu upotrebu usluga malog-oglasa24.
  - reproducirati, činiti javno dostupnima, distribuirati, uređivati ili na drugi način koristiti oglase ili druge sadržaje trećih osoba bez njihove prethodne suglasnosti na način koji nadilazi namjensko korištenje usluga oglasnika.
  - koristiti alate za indeksiranje, pauke, strugače ili druge automatizirane mehanizme za pristup
  uslugama malog-oglasa24 i prikupljanje sadržaja bez izričitog pisanog pristanka malog-oglasa24,
  - prikupljati ili koristiti podatke, posebice e-mail adrese ili telefonske brojeve, o drugim korisnicima bez prethodnog pristanka korisnika,
  - Zaobići mjere osmišljene da spriječe ili ograniče pristup uslugama malih oglasa.

 2. Korisnik je dužan sve podatke i informacije pohranjene u okviru oglasnika koji su mu trenutno ili bi mu mogli zatrebati za potrebe čuvanja evidencije, računovodstva ili druge svrhe pohraniti i arhivirati na vlastitom mediju za pohranu.

6 Brisanje oglasa, blokiranje korisnika i druge mjere

 1. mali-oglas24 ima pravo brisati oglase ili druge korisničke sadržaje postavljene na usluge oglasnika u cijelosti ili djelomično ili odgoditi ili ne objaviti oglase ili druge korisničke sadržaje ako postoje konkretne naznake da oglas ili sadržaj krši ove Uvjete korištenja ili zakonske zahtjeve , odnosno da je korisnik na drugi način prekršio ugovorne obveze. U tom slučaju mali-oglas24 također može upozoriti korisnika i/ili ga privremeno ili trajno isključiti iz korištenja usluga malog-oglasa24. U slučaju privremene ili trajne blokade, mali-oglas24 će obavijestiti korisnika o ovoj okolnosti 30 dana prije nego što blokada stupi na snagu i to obrazložiti na trajnom mediju (npr. e-poštom), pod uvjetom da ne postoje uvjerljivi razlozi za suprotno. Navedeno razdoblje ne vrijedi ako je do prekida ili trajnog blokiranja došlo zbog obveznih zakonskih odredbi ili službenih naloga ili ako mali-oglas24 može dokazati da je korisnik ponovo kršio ove uvjete korištenja, što je dovelo do prekida ili trajnog blokiranja.

 2. mali-oglas24 također zadržava pravo ne objaviti oglase ili ih ukloniti iz servisa oglasnika ako postoje naznake da oglašeni proizvod nije u slobodnoj prodaji ili se na neki drugi način nudi na nezakonit način, ili ako postoje naznake da je oglas postavljen u zlouporabne svrhe. mali-oglas24 također zadržava pravo isključiti određene proizvode iz oglasa i ukloniti odgovarajuće oglase ako se ti proizvodi obično reklamiraju u zlouporabne svrhe.

 3. Ako je mali-oglas24 isključio korisnika iz korištenja usluga malog-oglasa24 ili ako je s korisnikom raskinut ugovor o korištenju, korisnik više ne smije koristiti usluge malog-oglasa24 s drugim korisničkim računima, uključujući one korisničke račune koji su kreirani za treće strane.

7 Naknade

 1. mali-oglas24 naplaćuje naknade za određene usluge koje se pružaju u vezi s uslugama oglasa i korištenjem određenih značajki usluga oglasa. Prije svake rezervacije usluge koja se temelji na naknadi, mali-oglas24 će izričito istaknuti korisnika da postoji naknada i iznos nastalih troškova.

 2. Cijene oglasnika za pružanje vlastitih usluga unutar oglasnika izražene su u eurima i uključuju zakonski propisani porez na promet.

 3. Ugovorene naknade dospijevaju na naplatu odmah i mogu se platiti sredstvima plaćanja koja prihvaća mali-oglas24. Ako mali-oglas24 nudi i prihvaća SEPA izravno terećenje kao sredstvo plaćanja, izravno terećenje bit će najavljeno („predobavijest“) s rokom obavijesti od najmanje pet radnih dana. Ukoliko usprkos pravovremenoj obavijesti naplata potraživanja ne uspije, a korisnik je odgovoran za neuspjeh, dužan je malom-oglasu24 nadoknaditi dodatne troškove nastale time.

8 Odgovornost maliog-oglasa24

 1. Oglasi i ostali korisnički sadržaji objavljeni na malom-oglasu24 ne odražavaju mišljenja malog-oglasa24 i mali-oglas24 ne provjerava njihovu zakonitost, točnost i potpunost. mali-oglas24 ne jamči za točnost i potpunost podataka sadržanih u oglasima, niti jamči kvalitetu, sigurnost ili zakonitost robe ili usluga koje korisnici nude.

 2. mali-oglas24 je odgovoran prema zakonskim odredbama za namjeru i grubu nepažnju od strane malog-oglasa24, njihovih pravnih zastupnika, rukovoditelja ili drugih posrednika. Isto se odnosi na preuzimanje jamstava ili bilo koju drugu pretpostavku odgovornosti bez krivnje, kao i potraživanja prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ili krivotvorene ozljede života, udova ili zdravlja. mali-oglas24 odgovara i za jednostavne nesavjesne povrede bitnih ugovornih obveza koje su uzrokovali oglasnici, njihovi predstavnici, rukovoditelji i drugi posrednici, odnosno takve obveze na čije se ispunjenje korisnik redovito oslanja i može se pouzdati radi ispravnog izvršenja ugovora, ali u ovom slučaju iznos je ograničen na tipično nastalu, predvidivu štetu. Svaka daljnja odgovornost malog-oglasa24 je isključena.

 3. U mjeri u kojoj je odgovornost malog-oglasa24 isključena ili ograničena, to vrijedi i u korist osobne odgovornosti njihovih pravnih zastupnika, izvršnih djelatnika i drugih posrednika.

9 Odgovornost korisnika

 1. Korisnik oslobađa mali-oglas24 od svih tužbi koje drugi korisnici ili druge treće osobe postavljaju prema malom-oglasu24 zbog povrede njihovih prava oglasima i drugim sadržajima koje korisnik objavljuje u malom-oglasu24 ili zbog drugog korištenja servisa malog-oglasa24. Korisnik snosi troškove potrebne pravne obrane oglasnika, uključujući sve sudske i odvjetničke troškove u zakonskom iznosu. Pravo na izuzeće ne postoji ako korisnik nije odgovoran za povredu.

 2. U slučaju reklamacije treće osobe, korisnik je dužan odmah na zahtjev dostaviti malom-oglasu24 sve podatke potrebne za ispitivanje reklamacije i obranu od iste, istinito i potpuno.

 3. Svaka odgovornost korisnika koja nadilazi ove odredbe ostaje nepromijenjena.

10 Raskid korisničkog ugovora

 1. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, korisnik može raskinuti ugovor o korištenju, npr. u sklopu paketa usluga, u bilo kojem trenutku u tekstualnom obliku bez poštivanja otkaznog roka. Za to je dovoljno poslati obavijest o raskidu e-poštom korisničkoj službi oglasnika (admin@mali-oglas24.eu) ili poštom na adresu: Mladen Sajko, Špiljavac 1, 52100 Pula, Hrvatska. U slučaju otkazivanja tijekom tekuće dodatne usluge koja se temelji na naknadi, ne postoji pravo na povrat novca.

 2. mali-oglas24 može raskinuti ugovor o korištenju u bilo kojem trenutku uz otkazni rok od 30 dana. Ukoliko je između korisnika i oglasnika postignut dogovor o dodatnoj usluzi uz naknadu uz određeni termin, a ugovoreni termin završava tek nakon vremena navedenog u rečenici 1., raskid od strane malog-oglasa24 moguć je samo uz otkazni rok od 30 dana do isteka dogovorenog termina moguće dodatne usluge. mali-oglas24 će komercijalnim korisnicima raskid opravdati na trajnom mediju podataka (npr. e-mail), pri čemu razlozi između ostalog mogu proizaći iz Odjeljka 6. br. 1. i br. 2. ovih Uvjeta korištenja. Korisnik više ne može rezervirati nove usluge iz oglasnika nakon primitka otkaza izjavljenog od strane malog-oglasa24. Rok ne vrijedi ako je raskid nastao zbog prisilnih zakonskih odredbi ili službenih naloga. mali-oglas24 će to posebno objasniti korisniku, pod uvjetom da ne postoje uvjerljivi razlozi za suprotno. Pravo malog-oglasa24 na brisanje pojedinačnih oglasa, blokiranje korisnika i provođenje drugih mjera prema § 6, kao i pravo na raskid bez obavijesti iz opravdanog razloga ostaju nepromijenjeni.

 3. Raskidom ugovora o korištenju, svi dosadašnji oglasi korisnika bit će uklonjeni iz malog-oglasa24, a korisnikov korisnički račun će biti deaktiviran. Od tog trenutka korisnik više nema pristup korisničkom računu. Korisnički račun i svi korisnički podaci pohranjeni uz njega bit će izbrisani najkasnije šest mjeseci nakon isteka ugovora. Ovo se ne odnosi na podatke koje je mali-oglas24 zakonski dužan čuvati ili za koje ima legitiman interes, npr. kako bi spriječio ponovnu prijavu nakon legitimnog blokiranja. Skupni podaci generirani korištenjem mogu se u načelu nastaviti pohranjivati i nakon isteka ugovora.

 4. mali-oglas24 također zadržava pravo nepovratne deaktivacije i brisanja korisničkih računa s nepotpunim registracijskim podacima i korisničkih računa koji su bili neaktivni u razdoblju od najmanje 6 mjeseci. mali-oglas24 će o tome obavijestiti korisnika na trajnom mediju (npr. e-poštom) najmanje 30 dana prije brisanja korisničkog računa.

11 Zaštita podataka


Detaljne informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka korisnika u vezi s registracijom, provedbom korisničkog ugovora i korištenjem usluga malog-oglasa24 nalaze se u Pravila o privatnosti malog-oglasa24.

12 Izmjena Uvjeta korištenja

Promjene ovih uvjeta korištenja bit će ponuđene korisnicima u tekstualnom obliku (npr. e-poštom) najkasnije 30 dana prije predloženog datuma stupanja na snagu. Privola korisnika smatra se danom ako odbijanje nije priopćeno malom-oglasu24 u tekstualnom obliku prije predloženog datuma stupanja promjena na snagu. Ukoliko se korisnik ne slaže s promjenama, ima pravo odustati bez prethodne najave i besplatno do predloženog datuma stupanja na snagu promjena. mali-oglas24 u poruci kojom se nude izmjene posebno ističu i pravo korisnika na odbijanje, rok u kojem to može učiniti te mogućnost raskida. Izmijenjeni Uvjeti korištenja bit će objavljeni i na web stranici malog-oglasa24.

13 Ostvarivanje prava trećih osoba, preuzimanje ugovora

 1. U svrhu ispunjenja ugovora i ostvarivanja prava iz ovog ugovora, mali-oglas24 mogu koristiti druge povezane tvrtke.

 2. mali-oglas24 ima pravo prenijeti sva ili dio svojih prava i obveza iz ovog ugovornog odnosa na treću osobu uz otkazni rok od četiri tjedna. U tom slučaju sudionik ima pravo raskinuti ugovor o korištenju.

14 Završne odredbe

 1. Na uvjete korištenja, korisnički ugovor i sve ugovore između oglasnika i korisnika temeljene na istima, primjenjuje se isključivo pravo Republike Hrvatske. Primjena UN-ove konvencije o prodaji (CISG) je isključena.

 2. mali-oglas24 nije voljan niti obvezan sudjelovati u postupcima rješavanja sporova s potrošačima pred potrošačkim arbitražnim odborom.

 3. Ako pojedine odredbe ovih Uvjeta korištenja budu ili postanu ništavne ili neučinkovite u cijelosti ili djelomično, to neće utjecati na učinkovitost preostalih odredbi. Zakonski zakon zamjenjuje odredbe ovih Uvjeta korištenja koje nisu uključene ili su neučinkovite. Ako takav zakonski zakon nije dostupan u dotičnom slučaju (regulatorna praznina) ili bi doveo do nepodnošljivog rezultata, strane će ući u pregovore kako bi pronašle učinkovitu regulativu koja je što je moguće bliža ekonomski neuključenoj ili neučinkovitoj odredbi.

 

Podijeli
Pretraži blog